Wsparcie Izby Pamięci Generała Kuklińskiego

Prawnym opiekunem izby jest Fundacja Józefa Szaniawskiego z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Kanonia 20/22 m 13 (KRS 0000443664).

Środki na utrzymanie Izby prosimy wpłacać na numer konta PLN:
PL 07 1160 2202 0000 0002 4859 4315              Kod BIC (Swift) BIGBPLPW.

Izbę Pamięci Gen. Kuklińskiego prowadzi Fundacja Józefa Szaniawskiego
Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu  Wiesław Wysocki   Członkowie Zarządu  Jan Żaryn, Andrzej Melak  Dyrektor Izby Pamięci   Filip Frąckowiak

 

Strona główna